10 Σεπ 2010

Κανόνες Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08.00 μέχρι 14.00. Εάν προκύψουν έκτακτες ανάγκες το ωράριο τροποποιείται ανάλογα, μετά από συνεννόηση της υπεύθυνης της βιβλιοθήκης με τον διευθυντή και τα μέλη.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης (2.500 βιβλία και ηλεκτρονικό υλικό) είναι στη διάθεση της σχολικής κοινότητας για:
• χρήση μέσα στη σχολική βιβλιοθήκη
• δανεισμό
• φωτοτύπηση

Για να γίνει κάποιος μέλος της βιβλιοθήκης θα πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο και να το παραδώσει στην υπεύθυνη της βιβλιοθήκης.

Οι μαθητές μπορούν να δανειστούν έως δύο τεκμήρια (έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό), ενώ οι καθηγητές έως τρία τεκμήρια.

Η διάρκεια του δανεισμού για τους μαθητές είναι δύο εβδομάδες και μπορεί να παραταθεί μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο για ακόμη μία εβδομάδα, ενώ για τους καθηγητές ο δανεισμός μπορεί να διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες και να παραταθεί για ακόμη μία.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι:

Ο δανειζόμενος έχει την ευθύνη να αντικαταστήσει με δικά του έξοδα υλικό που έχει φθαρεί, καταστραφεί ή απολεσθεί, ενώ βρισκόταν στην κατοχή του.

Η τοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια γίνεται μόνο από την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης. Μετά τη χρήση τα βιβλία τοποθετούνται προσεκτικά στην άκρη των τραπεζιών.

Ό, τι επιδέχεται δανεισμό δεν φωτοτυπείται.

Δωρεάν εκτυπώσεις δικαιούνται μόνο όσοι μαθητές εκπονούν σχολικές εργασίες (έως και τέσσερις σελίδες ).

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ της βιβλιοθήκης για 30 λεπτά κατά σειρά προτεραιότητας. Η πρόσβαση επιτρέπεται για μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κτλ.) ή προβολής video (youtube, τηλεοπτικοί σταθμοί κτλ.)

Όσοι μαθητές δεν εφαρμόζουν τους παραπάνω κανονισμούς αποκλείονται από μελλοντική χρήση της βιβλιοθήκης.


Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου